Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-S Over Gods nadere Openhaaring.

hem uitgerust met het vermogen, of, om toekomftige toevallige dingen te voorzeggen, of, om daaden te doen, die boven het bereik gaan van menschlyke krachten. Hebr: II, 4.

Stelling 4. Hoe groot ook de verfcheidenheid zy in de byzondere bedoelingen, met welke dee* ze heilige mannen hunne gefchiedverhaalen, lofzangen, zedenkundige lesfen, prophetien en brieven gefchreeven hebben, kunnen wy uit dezelven een uitmuntend famenflel van leerftellige en zedenkundige waarheden opmaaken; en daar uit befluiren, dat zy allen, by het opftcllen van hunne fchriften, door éénen en denzelfden geest moeten bezield geweest zyn.

St. 5.

Deeze nadere Openbaaring leert ons alles, het geen wy te weeten, te gelooven en te doen hebben, om gelukkig te worden; en wel zoo, dat alle menfchen het ver&aan en daar in berusten kunnen.

Stel-

Sluiten