Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. dit KELDER en KEUKEN. 88$

daags zyn de oesters ook onder de geneesmiddelen gebragt; veele Geneesheren fchryven int verouderde hoesten en tering, zo wel als in vermageringen , 's morgens eenige raauwe oesters voor. Het ziltig fap, het welk de oesters in zig hebben, bezit ook uitftekende oplosfende kragten.

Slakken, Tuin- en Kelder - jlakken. Deeze beftaan , gelyk de oesters, genoegzaam alleen uit een ïymige ftof, welke met zuiker gemengd een overheerlyk borstmiddel gerekend word. In de kinkhoest pleegt men als een huismiddel flakkenmelk te geven , en daar deze ziekte dikwyls alle geneesmiddelen langen tyd weerftond, heb ik niet zelden zeer fchielyk alleen door deze melk die ziekte doen ophouden.

Alle geleijen, welke uit hanshoorn, beenderen, yvoir, enz. door .fterke koking kunnen bereid worden, hebben volftrekr dezelve kragten.

Vislym. (Ichthyocolla.') De vislym is een Ïymige en gomagtige zelfftandigheid, die uit den fteur bereid word. Zy heeft dezelve kragten als de gom en lymige dingen, die uit het dier- en plantryk getrokken worden, waarom men van dezelve m inwendige ontvellingen, fcherpten, hoest, moeilyke pislozing en buiklopen gebruik kan maken. Dikwyls word zy dus met foep of boullon gegeven, dog vooral in verzagtende lavamertten toegediend. Men dient egter hier aan te merken, dat men nooit in- die gevalferr'',- ;waarih een neiging

Sluiten