is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bn HEELM. üit KELDER en KEUKEN. 94?

Zuikerivortel. (Sium Stfarum. L.) De zuikervvortel is een natuuriyk Voortbrengfel van Duicsch» land, en was reeds bekend by de oude Germanen, zodat de Keizer tiber'iüs dezen wortel van dezelve als een fchatting eischte; zy bevat, even als de voorgaande,een grote hoeveelheid zuiker, welke 'er gemaklyk uic verkregen word. De kragten zyn zeer oplosfende en fiymbrekende. Boerhaave pryst ze aan tegens bloedfpuwing en bloedwatering, en zegt, dat deze worcel, aanhoudend voor voedfel gebezigd, deze gebreken, en zelf de daaruit voortfpruitende tering, geneest. In andere borstziekten en hardnekkige hoesten is zy ook geprezen.

Scorzonera-u-ortel. (Scorzonera HUpanica. L.) De fcorzoneer-worcel bevat een melkagtig fap , het welk niet alleen zeer verdunt , maar ook te gelyk zeer zagt oplosfend is. In de geneeskunde bezigt men de fcorzonera - worcel als een verdunnend en verzagcend middel in koorcfen, wanneer zy by andere openende wortels te regt gevoegd word. Boerhaave pryst het kruid eu den wortel aan tegens den adderbeet en andere vergiften, en., bewysr dit met een voorbeeld (£), dan de ondervinding van anderen heeft dit tot nog toe niet bevestigd. Zy kan, als een ligte en zeer zagte voedende fpys, aan zieken toegediend worden,

voordo fftit. Plant., ?. 134—136-