Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN, ioöï

tia alleen rottingwerende zyn in rot- en andore ziekten , waarin een bederf der vogten met een groot verval der levensgeesten gepaard is; maar dat de fterkfte flimulantia , waarvan wy nader fpreken moeten, de adflringentia verre overtreffen , hoewel zy buiten het lighaam op verre na de rotting zo zeer niet tegengaan.

Uit het geen wy te voren van de kragt der wyn gezegd hebben, blykt het, dat deze ook wel degelyk tot de rottingwerende middelen behoort.

De wyngeest, 't zy onder de gedaante van genever, brandewyn, of rum met water en citroenfap toegediend, doet meestendeels het zelve uitwerkfel. In Engeland heb ik met veel vrugt de punch in kwaadaartige koortfen door Dr. cullen en home zien bezigen.

Eindelyk, daar zomtyds de neiging tot rotting uit een vermeerderde werking der vaten en uit een krampagtige beweging derzelve, waarop niet zelden een werkeloosheid en gebrek aan levensgeesten volgt, voortfpruit, kunnen de ftillende middelen ook nu en dan als rottingwerende middelen werken, en hiervan daan het nut der opium in kwaadaartige koortfen.

Uit al het geen wy van de verfchillende fcherpten en derzelver wyze van genezing nu gezegd hebben , blykt het, dat wy hier gene middelen uit de Apotheek toe nodig hebben, en dat onze keldef" en keuken een genoegzaam aantal heilzame Sss 3 mid,.

Sluiten