Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iö83 E. J. T. a THUESSINK, GENEES-

tig. Uitwendig is de genever nuttig in wateragtige gezwellen, verlammingen, en die gevallen, waar prikkelende en opwekkende middelen dienftig kunnen zyn.

Zwarte Aalbesfen. (Ribes Nigrum. L.) Wy moeten hier ook vooral niet met (lilzwygen voorbygaan de zwarte aalbesfen, welke een uitftekende pisdryvende kragt bezitten; zommigen getuigen, dat alleen door het langdurig gebruik van zwarte aalbesfen op genever getrokken de waterzugt genezen zy. De bladen en toppen derzelven hebben een byzondere fpeceryagtige reuk en fmaak, welke reeds een pisdryvende kragt aanduiden. Mueray zag veel nut van een afkookfel derzelve met het wortelzaad. In Engeland is het gebruik van zwarte aalbesfengeley als een huismiddel bekend in kwade keelen; ja zommigen fchryven daar aan zo veel kragt toe, dac zy zeggen, daarmede de verzwering te hebben voorgekomen.

De Azyn, waarvan wy reeds te voren gefproken hebben, vooral wanneer zy met een vast of vlug loogzout verenigd word toegedient,is een uitnemend diuretïcum, hec welk te gelyk oplosfend, flymverdunnend, en geenzints prikkelend is.

Alle de middenzouten, vooral het falpeter, zyn pisdryvende, wanneer zy in zodanige kleine giften gegeven worden, dat zy de ingewanden niet tot ontlasting kunnen aanzetten, maar met de fpyzen ol drank vermengd de tweede wegen ingaan. Deze

zyn

Sluiten