Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LYDENS-STOFFEN.

vraagden- hem-, zeggende,, PrqpUeteert wie j bet. is, die u gefiagcn heeft.

65 Ende vele andere dingen, .zcydea -z% \ tegea hem, lasterende.

VII.

Petrus v4fi berouw en bekeer ingp<

T E X T. Luc. XXII : 54 b—62.

54 Ende Petrus volgde van verre.

55 Ende als zy vyer ontfteeken hadden, in 't midden van de zale, ende zy te zamen neder zaten, zat Petrus in 't midden van haar.

56 Ende een zeker dienstmaagt fiende hem by 't vyer zit«j ten, ende haare oogen op heni

hou-

Sluiten