Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 CHARITE en POLYDORUS,

die, even als hij, de woede van het noodlot waren ontkomen, en met hem deelden in de fmart, zich van alles beroofd te zien, wat hun lief was en beminde.

Duizend middelen beproefde polydorus, om eene boot te vinden , die hem naar het fchip van zijne charite bragt ; maar allen geheel te vergeefsch : en niet minder ijdel was zijne lr.atfte proef, om door zijn klaaggefchrei het hart der rovers zijner beminde te treifen. Die gevoelloozem kenden geen mededogen, en, woester nog dan het monuer zelf, wiens dienaars zij- waren , fpotteden zij , daar te boven, met de fmart van dezen ellendeling. Troostloos wierp polydorus zich op het ftrand neder, en haakte naar het einde van zijn lijden : hij leefde nog maar alleen, om het fchip te zien, waar op charite ziclr bevond; en wanneer nu zijn ijslijk lot beflist zou wezen, wanneer het fehip de haven verlaten zon, dan tvHde hij, dit was zijn befluitj zich in de baren ftoiten-

jfóaaï

Sluiten