Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DES GELOOFS. 7

tot tijd, Daar dat hij in jaren groeide, meer tekens van wijsheid en genade, waarmede hij vervuld was.

Omtrent dertig jaren oud zijnde,ontving hij den Doop van Joannes zijnen Voorloper, en na dat hij veertig dagen en zo vele nachten gevast had , begon hij het Evangelie, dat is de gelukkige tijding van Gods Rijk en van den waren Godsdienst, te prediken. Zyne prediking was fteeds verzeld met grote wonderwerken, die ons in het Evangelie befchreven zijn; wonderen , die zijne Godheid bewezen, en de verkondigde waarheden bevestigden.

Judas één zijner geliefde twaalf Apostelen wierd eindelijk zijn verrader. Op de valfche befchuldigingen der Joden wierd hij den Landvoogd Pontius Pilatus overgeleverd : dees deed hem gecsfelen : hierna wierd hij met doornen gekroond , en door den Landvoogd tot den Kruisdood verwezen. Hij droeg zelf zijn Kruis naar den berg Calvarie. Hier wierd hij aan hetzelve gehecht, en gaf na eenige uuren den geest. Dan doorftakmen zijne zijde, waaruit water en bloed vloeide.

Dus heeft Jefus Christus het werk onzer verlosfinge volbragt, als mensch h 5 heeft

Sluiten