is toegevoegd aan uw favorieten.

De christen in bespiegeling, en oeffening of Verzameling van onderwijzingen en gebeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 VAN DE ZONDAGEN

Maar Christus was gekomen om alle gerechtigheid te vervullen: Hij leert ons hier aan de wetten van God ffciptelijk te gehoorzamen, daar hij zig zei ven en zijne moeder aan eene wet onderwerpt, tot welker onderhouding zij niet als voor de ogen der genen, die de geheimen nog niet kenden, verpligt waren.

Wij leren hier dan de gehele wet van God en de minfle bevelen der kerke te onderhouden, en te volbrengen naar den vollen inhoud van den letter en de volkome betekening van den geest: dat is volgens de mening en het oogmerk van den H. Geest, die dezelven vastgefteld heeft. Wij leren ons zeiven niet alleen van alle boosheid , maar ook van de minfte vlekken te zuiveren door den geest van boetvaardigheid, die den zondaar zijne zonden bitterlijk doet bewenen, en den godvrezenden opwekt, om zig meer en meer te heiligen. Wij leren ons zei ven Gode op te dragen in de veréóniging van die offerhande, door welke Christus zig zeiven en ons met hem opoffert: welke offerhande, zijnde als het ochtend-offer, omdat hij 'tin 't

begin