is toegevoegd aan uw favorieten.

De christen in bespiegeling, en oeffening of Verzameling van onderwijzingen en gebeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 VAN DE ZONDAGEN

zijn leedwezen over gepleegde zonden ook moge zijn, zig verftouten moet, om zonder de biegte tot het H: Sacrament des altaars te naderen.

Schoon het gebod der kerke door eene kwade biegt, en heiligfchendende communie voor het oog der menfchen volbragt wordt; voldoet men egter aan het zelve niet voor de ogen van God, noch ook aan de wet der H: Kerke, welke, als zij het ontvangen van eenig Sacrament gebiedt, door eene heiligfchending niet volbragt wordt. Dan dit gruwel-(luk zullen we ter zijde laten, als waaraan geen christelijk harte zonder afgrijzen denken kan.

Zij, die de beklaaglijke gewoonte hebben van maar ééns in 't jaar tebieg* ten, zullen in 't begin van den vastenstijd de handen aan 't werkflaan, en zig bij tijds aan hunne Priesteren vertonen; ten einde hun een bekwame dag worde aangewezen , om hun verward geweten naar behoren te ontlasten.

Verders zij men gewaarfchouwd, dat de flauwheid der gelovigen in dit gebod der kerke, van ééns in 'tjaartebiegten en te communiceren, te vergeefs een fchuilplaats zoekt, om zig van den last,

/ ge-