is toegevoegd aan uw favorieten.

De christen in bespiegeling, en oeffening of Verzameling van onderwijzingen en gebeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 VAN DE ZONDAGEN

zijn te begaan, te verbeteren. 2.Wat Jefus Christus ons door zijn voorbeeld leert in dit H: Sacrament, hetwelk de navolgers van het Lam door het Lam zelve verzadigt. Wat al ootmoedigheid, wat liefde, wat verduldigheid betoont Jefus Christus in dit Sacrament! Dit ailes moeten wij tot ons voorbeeld nemen»

Wij gaan de feestdagen der Heiligen, als die, bizonder thans, met minder pligtigheid in de kerke gevierd worden, voorbij. Kenigen alléén zijn 'er nog, waarop wij onze bemerkingen maken zullen.

VAN DE HEMELVAART DER H, MAAGD MARIA.

ees feestdag wordt op den ijden der maand Augustus gevierd, en is één der vier hoge feestdagen, die in de kerke geplegtigd worden. De vastendag, die 'er voor gaat , is, om ons door de verflervinge, door gebeden en andere goede werken in ftaat te Hellen, om aan de blijdfchap der H: Kerke deel te verkrijgen» Wij vieren op dezen dag de vervulling