Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208 BEMERKINGEN

Jefus Christus, 2. Om zig met Jefus te verêênigen,, en deel te hebben aan de beloften, die bij den genen gedaan beeft, die zijn vleesch zoude eten, en zijn bloed drin» ken. 3. Om den dood van Christus te verkondigen, dat is; door onze werken blijken te geven van ons levendig geloof en van onze vurige dankbaarheid voor bet geheim onzer verlosfinge, welk Christus door zijn lijden, en zijnen dood heeft uitgewerkt, 4. Om voor den vrede en de eendragtigheid der Kerke, waarvan dit Sacrament bet teken, de band, en bet onderpand is, te bidden. 5. Om zig zeiven te verflerken in betgeestlijk leven, cm vermeer dering van liefde en andere deugden te verkrijgen, en om bet pand der verrijzenisfe, en des eeu* wigen levens te ontvangen.

Bij deze algemene meningen, die men zig in iedere Communie dient voor ogen te Jlellen, kan men telkens nog eene bizondere voegen, bij voorbeeld:om den geest van 't mijflerie, dat de Kerk viert, te bevroeden : om de genade te verkrijgen, van den Heiligen , wiens feestdag bet is, na te volgen : om eenige gebreken te verbéteren : om in eenige deugd te vorderen: om zig in eenig voorval aan de godlijke voorzienigheid over te geven: om de kennis van Gods

wil

Sluiten