is toegevoegd aan uw favorieten.

De christen in bespiegeling, en oeffening of Verzameling van onderwijzingen en gebeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

394 VAN HET INWENDIG

met volhardinge en uit het binnenfle zijns harten bidden, almoezen geven, en zig vernederen, zijn de vijf wegen der boetvaardigheid. Wandelt alle dagen op deze wegen , en wagt u voor de verflapping en ledigheid. *V. Cbryfofl.

3. Gebed. 6 God, wees mij zondaar genadig. Vader, ik heb gezondigd tegens den Hemel, en tegens u: ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, Luc.iS.v.12. eni^.v. 21.

o God, wees mij genadig: wees mijne ziel en mijn ligchaam genadig: wees mij hier, en in het toekomende leven genadig: wees mij genadig om de zwakheid van mijne natuur, en om uwe goedheid. S. CbryJoJL

VAN DE ZONDE VAN GEWOONTE.

1. Waarheid-Camfon ontwakende, zeide m 0 bij zig zeiven: ik zal op¬

springen geh'jk ik meer gedaan heb,en mij zeiven los maken. Hij wist niet, dat de Heere van hem geweken was. De Filiftijnen nemen hem gevangen, rukken hem de ogen uit, voeren hem geketend weg, en fluiten hem in eene gevangenis. Rechter en. c. 16, v. 20, 21.

Ik