is toegevoegd aan uw favorieten.

De christen in bespiegeling, en oeffening of Verzameling van onderwijzingen en gebeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

398 VAN HET INWENDIG

ren overwegende, en na zo vele weldaden van hem ontvangen ondankbaar blijvende, eens van de genade zullen verlaten worden, om dat ze die niet eren als eene godlijke genade. S. Bern,

3. Gebed.Mijne ziel zegen den Heere, en al, wat in mij is, zijnen heiligen name. Mijne ziel loof den Heere, en vergeet toch geen zijner weldaden, ?ƒ. 102 v. 1,2

Wat zal ik den Heere wedergeven voor alle de weldaden, die hij mij bewezen heeft? Mijn geest is verflagen, als zij die begint te overwegen. Ik kan den Heere geen behoorlijke noch genoegzame dankzeggingen daar voorgeven , doch mijne ziel heeft een' volkomen afkeer van de ondankbaarheid. S. Bern.

VAN HET OORDEEL.

1. Waarbeid.^W/V) weten > wie het is, die gezeid heeft: Mij komt de wraak toe, en ik zal vergelden : en wederom: het is fchromelijk te vallen in de handen van den levenden God. Hebr. lo.<o. 30,31. Wees gedagtig, dat wij allen eens zul •

len