Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die overleden zijn. 21

grijpe als een leeuw: terwijl'er niemand is om te verlosfen, noch om te behoeden.

Verf. Van de magt der Helle.

Antw. Verlos , Heere, hunne zielen.

Onze Vader, in ftilte.

I. Les se. job, 7.'

O Paar mij, Heere: want mijne dagen w zijn niets. Wat is toch een mensch, dat Gij hem groot maakt, of dat Gij hem ter harte neemt ?'s Morgens vroeg bezoekt Gij hem: en aanflonds beproeft Gij hem. Hoe lange zal dat toch duren, dat Gij mij niet genadig zijt,en mij den tijd niet geeft om mijn fpeekzei te verzwelgen ? Ik heb gezondigd: wat zal ik U daar voor doen,ö Hoeder der menfchen? Waarom hebt Gij mij tot uwe tegenpartij gefteld ,f waardoor ik mij zeiven tot een last geworden ben ? Waarom doet Gij mijne zonde niet te niet, en waarom neemt Gij mijne ongerechtigheid niet weg? Zie, nu zal ik in het ftof gaan llapen : en zo Gij mij morgen vroeg zoekt, zal ik niet meer wezen.

Jntw. Ik geloof dat mijn Verlosfer leeft: en dat ik ten jongften dage uit de B 3 Aarde

Sluiten