Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33 DE BRUIDSCHAT

was de bron van ons vermaak, het onderwerp onzer gefprekken , en het voorwerp van onze liefde en onze verwachtingen.

Ik had meer dan dertig jaren bereikt, eer ik her ongeluk kennen leerde. Het eerHe fmartelijk leed, dat ik gevoelde, was dat, welk ik gewaarwerd toen ik mij van mijnen broeder, aan wien ik met zo veel reden op 't naauwst verbonden was, affcheu* ren moest. Hij had tijding ontvangen, dat de algemeene beftierder van onze plantagien overleden was, en oordeelde dat het belang van onze zaken en de veiligheid cnzer bezittingen zijne tegenwoordigheid op Si. Domingo vorderde. Zijne vrouw, die nog al. tijd met genoegen aan die fireken herdacht, verlangde federt lang er weder naar toe te trekken. De gelegenheid vorderde een moedig befluit, en zij vertrokken* Die fcheiding verfcheurde mijn hart. Mijne gemeenzaamde vriendenkring^ die zich bijna alleen lot mijne familie bepaalde, werd nu door die genen verlaten, die denzelven 'net meest veraangenaamden; en een onwillig voorge-

Sluiten