Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van SUZETTE, t4I

deren en de andere had even in de kraam geleden. Zij hadden geen geld van haar zeiven, maar hare fchoonheid had haar goede huwelijken doen doen. Waar zij tegenwoordig van leven, weet geen mensch, want de teruggifte van haar huwelijksgoed kon geen enkelen dag hare vertering goedmaken en evenwel hebben zij een zeer goed huis, rijdtuig enz.; en in haai- foort is het zeer a:ocd gezelfchap.

„ Wel zo 1 dacht ik bij mijzelve en zuchtte, ziedaar dan de vrouwen, die de ogen tot zich trekken, en waarmeê men mij gelijk zal ftellen!"

„ alphonsus wilde voortgaan, maar terwijl hij het hoofd vooruitftak om mij zo veel te beter iemand te kunnen aanwijzen, werd hij door ene vrouw gezien, die in ene loge geplaatst was, digt bij die, waar ik in zat; deze riep hem en hij liet mij terftond alleen.

„ Met wie zijt gij daar dan toch, AL» ph'onsüs?" zei zij hem zo overluid>dat M 3

Sluiten