Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cu Kap? _ vitn- het menfchehk leven. iy> banden, m Vrankryk, Duydsland, Spas nien, en eluersveroorzaek hebben, is met geen* pennei uyt te drukken. Het ongelukkig Lixbona Hoofd tad van Portugal, is bynae t'eeneraael door de aerdbevinge van den t. Novera* her 1755 en de volgende dagen tot den grond" verdelgd , en veleduyzende menfchen zvn'er onder begraven. Wie weet of ons dit zelve van dage, ofte morgen niet zal overkomen daer zyn geenefeizoenen-, geene dagen, geen! piaetien, dat er niet onvoorziens eene aerdbevinge kan omftaen. Wyzien-dan uyt dit alles * aen hoe vele ellenden dit leven onderworpenis, en;dat wy hier het waer geluk niet konnen vinden, maer het elders moeten zoeken. W 1 zyn vol ellenden, 6 grooten God, en-' V V gy laet dit toe, op dat wy nergens onsbert zouden op ftellen als op u alleen, en dat wy zouden trachten nae dit alleen gelukkig leven uyt^ het welk alle ellenden verbannen* zyn. Werxt dit in ons uyt, bidden wy, door uwe gratie, op dat wy dit doende, mogen verkrygen bet gene ivy wenfchen.

VI. KAPITTEL. IMwylonskven kort en broos is, en onder* worpen aen zoo vele ellenden , zoo is alle J

Ïtyrlelyk geluk zeer weynig te achten. N een huys vol rook kan men nieronderidieyden wat daer in en wat daer buvten

L u W-elTïlu \S een h«ys vol van den rook «r begeirlykheden, die ons verblind en belet te zien de ydelheyrf der tvdelyke goederen , die naer in zyn, en de grootheyd der eeuwige, die daer buyten zyn.7/^ leven gatt-

*> 3.

Sluiten