is toegevoegd aan uw favorieten.

De vier uyterste van den mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11X

Van hei keile en aïgemeyri

OORDEEL.

üSRSTE KAPITTEL.

& Waer om dat'er een algemeen Oordeel zal zyn, Od heeft zyne magt getoont in de weiJ rekl te fcheppen; zyne wysheyd in die te bellieren.; zyne goedheyd in die te verloffeu ; en hy zal zyne rechtveirdigheyd toonen in de weireld te oordeelen.

Hy heeft dan gewilt, dat'ér wezen zoude een algemeyn oordeel, ten i. op dat een idee zoude kennen , niet alleen zyne eygene werken , goede en quaede; maer ook die van alle andere menfchen. Niets en is^er verborgen , zegt Cbriftus , dat niet en zal geweten worden» Ten 2. tot meerdere giorie deruytverkorene , op dat hunne goede werken , die zy door oodmoedigheyd verborgen hadden, zouden ten vooifchyn komen ais een licht blinkende iit hetduylter, en dat hunne onnoozelheyd \ die de quaede menfchen verdonkerd hielden, helder als de zonne zouden fehynen. Ten 3. tot meerdere fchande der verdoemde ; op dat hunne boosheden , die zy door geveynfdheyd bedekken , zouden geftelt worden in den klaeren dag, en dat aldus zoo de zonden , als de deugden, met alle hunne quaede ofte goede; gevolgen, die zomtyds veie jaeren en èeuwègt