Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT. V

„ grondflage van het Tooneelfink, 't welk zyneit „ Naam op 't voorhoofd voert. De Heilige Ge„ fchiedenis, nogthans , ftelc hem , in deeze „ eérfte Krygsverrigting, voor als iemand, die de „ fchoonfte lesfen geeft van Zedigheid, Nederigs, heid, Moed en Godvrugtj Deugden, die niet „ alleen bewonderenswaardig, doch ook navoigs, baar zyn: eii binnen het bereik van den Lee-

„ zer gefield. Veelen zullen denken, dat

„ het invoeren van saül's Dogter, nietweinig ,, klems aan het Stuk zou hebben bygezet, en „ik twyfel in geenen deele of zuiks zou alles „ ingewikkelder en aandoenlyker gemaakt hebbeu, was dit Stuk voor het Tooneel gefchikt „ geweest. Daar komt alles, wat teder, alles,.wat „ verichriklyk is in de Menscklyke Hartstogteu, „ te pasfe. Doch ik fchreef deeze Stukjes voer „ de Jeugd, in welke de Driften altoos vroeg. „ tydig genoeg worden opgewekt. — Ik fchreef „ voor eene foort van Leezers, naar wier toe„ ftand het niet gemaklyk vak een Onderwerp te st fctiikken.V

* 3 «De

Sluiten