Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U o s e s

fcbe Vrouw dus haar Kind nedergelegd heeft om 's Vorften wreed bevel niet te volbrengen. Ongelukkige Moeders! dikwyls bloedde my het hart over uwe gedachte Zoonen.

janthe.

Indien dit Kind een dier Kinderen mogt weezen, Prinfes, gy weet. welk gevaar gy loopt.

prinses.

Geen gevaar moet ons van Liefdewei ken te riigge houden.

mirjam.

Van achter het geboomte.

Duizend zegeningen daalen neder op 'c hoofd der Prinfesfe!

prinses.

Al te veel hebben de Zoonen van jacob geleden van Koning phara o's onverzoenïyken haat. Te zeer heeft ons Huis deezen

Stam

Sluiten