is toegevoegd aan uw favorieten.

Gewyde tooneelstukken. Uit de heilige geschiedenis ontleend.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16a BELSAZAR.

DERDE HOVELING.

Laat geen harsfenfcliim, geen bedrieglyke: fchaduw den vrede ftooren van hem,die dei Wereld regeert.

BELSAZAR.

Houd op, elendige Vleijcrs! houd op, de ftreelendrle toonen der vleijerye hebbeni thans een hard en knarsfend geluid. -—— Spreekt van geen magt by ecnen zo vol vreeze,zo zwak, zo magtloos! Ziet nadenwand; verklaart my deeze woorden, wiltl gy myne ontroerde ziel gerust ftellen; en gy zult my een Godfpraak wcezen: zegt my

van waar ze kwamen, wat zy bc<

duidden, cn ik zal gclooven dat iK

weder een Koning ben! Vrienden! Prinfcnli fchenkt troost aan myn verbaasden geest; ontknoopt my wat deeze verborgene LeM ters fpellen.

EERSTE HOVELING.

Wy kunnen, ö Koning! uw ontroerd»

zié