is toegevoegd aan uw favorieten.

Gewyde tooneelstukken. Uit de heilige geschiedenis ontleend.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

© A N ï ë L. SI? DARIUS.

Kom nu tot het geen gy hebt te verzoeken.

PHARNACES.

Niet ik; maar wy allen verzoeken u' dat Gy, door een Vorstlyk Bevelfchrift, zo onherrocpelyk als dc Wetten der Meden\ heden beveelt, „dat Dertig Dagen lang, ,, geen Onderdaan in uw Koningryk, van „god of Menfchen iets zal verzoeken, ,, dan alleen van u, ö Koning!"

darius.

Waar toe dit vreemd Bcvclfchrift?

PHARNACES.

Het zal, met eene altoosduurende beveiliging, de Kroon op uw Vorstlyk Hoofd zetten. En door een onfchadelyk middel de Gehoorzaamheid van dit Nieuwe Ryk verzekeren. Bedei.k boe zeer het zal .trekken om uw Gezag te vei/heffen, 't Zal ^ uw