Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224

daniël,

om 'er eenig onvoorzien Goed uit te doen gebooren worden, gedoogt dit. En daar Hy zulks gehengt, zal ik my, met genoegen , 'er aan onderwerpen. —— Vertrek myn Vriend! 't Is de tweede uure van myn Dagelykseh Gebed. Tentond zullen wy elkander weder zien. Hier, in 't aanzien der Zonne , die uwe Vaders eerden, zal ik , naar myn regel, liet Gebed uitftorten tot onzen god, voor u, voor my, voor solyma, voor allen!

a r a s p e s.

Ach! hou op! wat hebt gy voor? Zeker gy hebt het Bevelfchrift des Konings niet begreepen. lk dagt dat gy den inhoud ver-

ftaan hadt. Het zegt uitdruklyk, dat

niemand, Dertig Dagen lang, geen Verzoek aan iemand zal doen, dan alleen aan den Koning : men zal Mcnsch, noch god iets affmeeken ; maar alles van darius alleen begeeren.

d a- ■

Sluiten