Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *0

cahter de Kapel, en ten i uure van bmte« vie Utrechtfche Poort.

Als 't beftooten Water is, gaat een Wagen des morgens ten 8 uuren van de Achtcrsraet, en ten 9 uuren van de Reguliers- ■ R'reedllraat.met Perfoonen en Goederen., Op L E Y D E N. Alle dagen 's namiddags, behalven Zondes een Marktfchuit, des Zomers ten 5, eir'dês Winters ten4 uuren, van t Veer: on den Cingel.

Van den 1 Maart tot ultimo Oólooer, alle morgens ten 10 uuren, de Kaag van den Overtoom.

Op 'sGRAVELAND. Alle dagen, behalven des Zondags, ten; fcalf 1 uur, by de Halvemaansbrug. Op G O U D A. Alle middagen de Yker, leggende op de Pypenmarkt.

Op SCHIEDAM. Alle Dingsdagen , Donderdagen en Sa< turdagen een Marktfchuit, ten 1 uure: van ?t Rokkin by het Rotterdamfcht Veer , en ten 3 uuren van buiten di Utrechtfche Poort.

Op PURMEREND. Alle dagen ten 1 uure een Vracht fchuit, van 't Water voorby de Kam melk - fteeg.

Op A L K M A A R. Alle dagen een Schip, 's morgens te 0 uuren, ook des Maandags 'smiddaf y tfi

Sluiten