Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 >

Extraord. Ordin.

JOHANNES SlBERG. 1 Ql

Adriaan de Bock. 1786 1793

Ivlr. Isaac Titsïngh. 1788 * 1793

Jan Hendrik Wiegsrman. 1788 1793 Mr. Pi eter Gerardus van

O verstraten 1790

Gouverneur en DireUeur van

Javoas Noord Oojlkujl 1791.

johan ADAM'ScHiLLING. I7O3

Gouverneur en Direüeur van

jimboina 1787 Pjeter van de Weert. 1793

Eerfte Secretaris der Hooge

Regeering 179.1. ArnoldusConstantynMom. 1793 Coenraad Martin Neun. 1793 ■

Fifttateur Generaal der lndi~

jche Negotie Boeken 1789. Steven Poelman 1793Willem Vincent Helvetiüs

van R.TEMSD YKi 1753" v

A^ithony. Barkey. 1793

wordt van Java vtrwngt. Mr. Carel Saxe. 1793 Mr. Abraham Josias. Sluys-

ken tit. 1793

Commisfaris aan Cabo de

Goede Hoop 1793* |,

<®ti& 45oitfttrneur£.

Alexander Cornabé, van Ternaten. l^io

'juurdt isdn daar vervoegt. ï.ainbertus Janszoon Ilaga, van Banda. rjRÖ

Sluiten