is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden ultimo december 1793

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 83 )

Extra Ord Luit. Toufaint Clamart. IfSff

Ord. Vuurw. Pierre Gardes. 1707

Ord.Vuurw JanChriftiaanCarelZtlman. 1790

Te Trincono nale.

Capt Luit. Johan Schreuder. I79'3

Extra Oid. Luit. Jacob Buygers. 1789

O'd. Vuurw. jacob Carftens. 1777

Ord. Vuuruo. Hermanus Nasfor. 17^9 Ingenieurs.

Elias Paravicini de Capelli, Major. 1787

Capt. Luit. Samuel Pieter F oenander. 1790

Luit. tit. Gerrit Johan Nagel. 1792 Jlait-uil Nederland te komen.

Equipage Meefiets.

Cike Andringa; te Colombo. T784 Capitein ter Zeet j 785

Lucas Aems, te Gale. 178J Capitein ter Zéft

Capitein Luitenant ter Zee. ■

Johannes Elias Edewa. 17S6 Equipage Opfigtèr te Trincommale.

Geuit de Lange, Luitenant ter Zee. 1792

Opper Chirurgyns. Te Colombo. Godfried Knaüst, van bet Kafieei en -IUs-

pit aal. 1791 JacoDUS Laurens, van de Stad. J791

Te Jaffenapatnam. ■ Arnol'das Kellens. 1791 'le Gak.

Andries van Hek*. 1778

Te Maturï. • Meyndert1 Huybertsz. ïfó6 D 6 Te