Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io )

gaande dagel. één uur later tot 't begin van de Volgeridt

eerfte en laatfte quartier.

Gouda . alle morg. teV half it uur een Schuit,

de» Haag, alle dag- Zom. ten half 2 en s'Wint. ten ï uur een Sch en bij befl. water s'morg.ten 9 uur een Wag,

Leijden, alle morg ten half 10 uur een Marktfchuit.

Londen, alle 3 dagen een Beurtman.

Middelburg en Nijmegen], gaat dagelijks een Beurtfchip,

Schiedam, alle morg. behalv. Zond. ten half 10 uur» en van daar terug Zom ten 3 en s'Wint. ten half 3.

Schoonhoven, Dingsd. Dond. en Saturd. een Schip.

Sluis in Vlaanderen, Dingsd. Dond. en Saturd. doch van pmo. Nov. tot uit. Febr. alleen Woensd. en Saturd. een S,chip met 't eerfte getij.

van UTRECHT op

Amfl. even eens als van Amft. op Utrecht (zie bladz.4.)

den Haag, Dond. en Saturd. nam. ten 4 uur een Schip. NB. bij befl. water s'morg. ten half 8 een Wagen van buiten de Catb. Poort.

..Maarfen, alle nam. zom. ten 3 en s'wint. ren t uur.

Leijden door ffoerden en Bodegraven, van 15 April tot' 15 Odfc. s'morg. ten 7, 12 en s'av. ten 8 uur, doch van 15 Oct, tot ij Apr. geen fchuit ten 12 uur. NB. bij belloot. water s'morg, ten 9 uur een Wagen op Leijden»

de Vaart, s'morg. ten 6, 7 , 8, 9> ,0j 11 en 12 uur> nam. ten r, 2, 4, § en 6 uur een Schuit.

Tsjelftcin, in den zom. nam. ten 3 en in de winter ten 2 uur een fchuit,

van Z A A N D A M op

Amfterdam, gaat alle uuren een fchuit van s'morg. ten 5 tor s'avonds 7 uur, doen van 1 Oei. tot 31 Maart de eerfte fchuit s'morg. ten 6, en de laatfte nam. ten 4 uur.'

Sluiten