is toegevoegd aan je favorieten.

Almanak, voor vrouwen door vrouwen, het jaar MDCCXCIX

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 48 )

Wil zij liefst uit dit leven fcheidea, Als braaf te werken? -- arme Griet! *. Nichtje. Maar,Taste! wil een poos verbeiden, lk fpreek van Griet de werkfter niet. Tante.

Zó, 't mag dan vrij een ander wezen,

Maar ik beklaag toch *t arme fchaap j Men moet voor zulke dwaling vrezen;

Waar woont zij en haar lieven knaap ? Ni c ht je. Maar, Tantelief! in deze werken

Staat juist geen waarheid, »t is verdicht, Alleen om ©p de deugd te merken}

Dus wordt het maagdlijk hart verlicht. Tante,

2ó! ftaan 'er leugens in uw boeken?

Zijn 't leugens die gij vlijtig leest? Geen wonder, dat hier in de hoeken,

Iu lang geen vager is geweest. -Neen, Meisje! huisfelijke zaken

Te leren, voegt aan uwen ftafid ; Ea wilt g!e u met een boek vermaken,

Stop u geen leugens in de hand,

V. M,