is toegevoegd aan je favorieten.

Estelle.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-74

S S T E t L E.

Vrij biede of vijand of coquette ,

Reeds lang belegerd, wederftand j Dit zij den zege vrij betwisten

Of op hun hart, of op hun Land; Ton vrugtloos is hun wederftreven;

Zij kiezen ba den vrede weêr; Want altoos ziet men zaam vereenigd.

Den Frank, de tedre liefde, en de eer.

De niet meer zo gefirenge Schoone,

Heeft rasch ons hait in haare magt; De vrjand, wil hij 't oorlog Ibaaken,

Vindt ons niet oorlogziek, maar zacht; En elk, door onzen moed verwonnen,

Zier in ons heusch onthaal, nog meer , Dat zig altijd te zaam vereenen

Den Frank, de tedie liefde, en de eer.

Doch weldra verfchecn mendoza, ge* klommen op een moedigen hengst van An*> dahujïë , die , wederhouden door de hand van zijnen meester, zig verhittede, ongeduldig onder hem werd, en het fchuim , waarmede het zijn gouden toom bedekte, ver van zig af deed wegvliegen; de geiteenten fchitterden op zijne wapenen; een roode pluim befchaduwde zijn helm, een fjerp van de zelfde kleur onderving zijn glinlterend zwaard; hij naderde met een