is toegevoegd aan je favorieten.

Estelle.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i/o estelle.

en de Spanjaarden gaven een fchreeuw van blijdfehap : maar de vaardige gaston draait, in het zelfde oogenblik dat hij gewond werd, zig ter regterzijde om, en maakt door die beweeging zijne wond minder diep, en zijnen linker arm uitftrekkende> brengt hij zijnen vijand een ponjardfteek in den hals toe : zijn dolk brak op de wapenrusting , maar het bloed van men* doza verwt daarom niet minder dezelve, en de Franfchen beantwoorden op hunne beurt het geroep der Castiliaanen.

gaston had thans alleenlijk zijn zwaard; mendoza , zulks gewaar wordende , wierp ook zijn' dolk weg: Prins! zeide hij, geen voordeel; onze wapens moeten gelijk zijn zo als onze verdienden.

Dit zeggende treft hij gaston , en brengt hem een' flag op het hoofd toe , die den held doet waggelen; gaston deinst achter, waards, nadert weder van ter zijde, eu alle zijne krachten vereenigende, doet hij zijn fcherpfnijdend zwaard op den itorm* hoed van den Spanjaard vallen; de flagwas vreezelijk ; de gekliefde ftormhoed valt in het zand; mendozv zelf valt mee zijn linkerhand op den grond, maar rijst