Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftrnnen met mmï Maagdom en ih moeft öeïonben bntiH ten minftennogeento: bne bier jou bïnben leggen/ boo: batm op ftonb. Omtrent ten neegen "iluren fitoam ?e meer %5oaben/ öeïaaöen met een $fan Chocolaaden taai Gebak. %u toag 30a eeeft ^ntmaant en ïag mafte Dennen oker get geen gebeurbmag; %ft bnïbe op ftaan/ maar get mogtmetae* femeben. Met bee gaaFt gab 3e een Cateï en een ^toeï boa.: get »biftant ge3et; ©og/ eec 5e' gtng^tóé / green 3e me om öen ïfaïg en gaf me 30a beeï Morgen Zoentjes bat in meenben te Wen. me mag in gaar^agt-ïmeert*

£og/ bat me bogt get mag ouniooge* feu bat 3e 300 beeï ^aaren gabensesou meentgen ^eigje ban b^te ^eéjeg be* fetjaamb aebuen. gfi non nietbjeïmin*

mJ*11 nïl ^m^moen mme, femjeib met ^nbtïnngeib en baar booi

ttt 3 ■ ■ ftruf'

Sluiten