is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeven van den baron van Appel-sop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■■Ojjfteï bat ffi gem irr: «cfijpfft raafètï ;oube. jp öeeo fiem becbec een 4?tr* eecing ban S^ie <®ia$ena 45uïbené en boo; get öbecige nmne Saafien ótfcMt fieübenöe/ ging tnaïïeen opöWg/ ^ öec fiem nogtBang regt te $eggen maai Been in mn begaf, mt beeb ift uit I£go> "SigngBeib/ om aïïe becbaïgboostenao* men; Jj^eï meetcnoe bat een Man in Sommige <0eïeegenBeeben oön mnt ^mattBeib geeft en $nn Lief geen <§t* caue sou nebben

nen meeten/ of Bet becbec ober tzomu gen baac ift Bet niet graag gab. Ccc tiet non tm mnn ^wtvrk

ma m aan mnn öeboaren§ geuoemö'e Vriend, bieten g^oot^eöeeïtebltnmn*

*it ^Miuttjitcn unaec 315 nao/ aïö rüt net bertroumen / fhw ^i**** hm,»

dien; <0eïgH oofi aan nog eenige tinto ren: maai uit $ bennen moeiten mnne ffaafien mn rieaeima Vfaakrfc Derde'Gedeelte, ' ' - ■ t-^