is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven aan de jonge Carolina, een opvoedings schrift.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ [ po ] 3

Ik vind naamlijk geene rede, waarom Gij uw' Vader 7,0 lief niet moeste hebben , als uwe Moeder. Immers hebt Gij hem zo wel, als uwe Moeder, naast God, het Leeven te danken: hij bemint U teder, en draagt dezelfde zorg voor uw welzijn ; hij onderhoudt U; hij geeft U Leermeesters ; hij bezorgt U fraaije kleêren: met één woord , hij houdt zo veel van U, als uwe Moeder vanUhoudt; en evenwel bekent Gij onbewimpeld: van mijne Moeder houde ik veel meer", dan van mijn Vader. — Gaat mijne bijgebragte reden na, en

vraag