is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven aan de jonge Carolina, een opvoedings schrift.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'k [ 120 ] 3

ren. Binnen drie dagen ben ik bij U, cn zal mij, geduurend eenige weeken, in uw gezelfchap vermaaken. — Is dit U aangenaam 1 — wel nu, het moge U al of niet aangenaam zijn, ik kome vast; want Vader en Moeder hebben mij zeer fterk uitgenoodigd, en wie kan zulk eene uitnooding onverfchillig weigeren ?

Ik ben, altoos, gaarne bij zeer goede lieden, en dit zijn uwe lieve Ouders , uw Broertje en Zusje. Ook behoort Carolïntje onder dit getal; hierom agt en bemint U

Uw boezemvriend

Philoteknos. HET