Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 E 153 ] J bijgeftaan, en zal mij y dit vertrouwe ik , verder helpen, — Ja maar, wanneer gij dien Kleinen bij u mogt houden, dit zoude met uw onderhoud evenwel niet uitkomen: immers heeft hij ook

kleêren en andere dingen noodig. -

ö Daarvoor laate ik Hem zorgen, die de Leliën en 't Gras des velds zo pragtig kleedt, al is het, dat ze noch arbeiden, noch fpinnen kunnen; zoude Hij niet ook mij en dezen armen Wees kleedendaar ik boven dat nog werken, naaijen en fpinnen.kan? Wie bidden en werken wil, die lijdt geen gebrek, —. Zo is dan wezenlijk uw

voorneemen, om dien kleinen WitG s lam

Sluiten