Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f42 DE DOOD VAN ROLLA,

de moeder van dit kind, eene even zo zachte rust geven? Ik kan u toch nog beter tegen dieguure ftormwind , dekken. Myn fluiè'r mag — (Terwyl zy de {luier over het kind dekt, hoort men in de verte de flem van Alonzo.^)

alonzo.

Cora!

c or Ap

Wat was dat? (Zy flaat op.)

alonzo.

Cora!

cora.

Ach, myn hart ! Goede Hemel, mislei my niet. — Was dat niet de ftem van Alonzo ? — alonzo nadert.

Cora J

cora.

Ja, ja, hy is 't — Het is de ftem van Alonzo!

alonzo, op een verderen affland. Cora! lieve Cora!

cora.

Alonzo ! Hier, hier, Alonzo! (Zy vliegt hem te gemoete.')

DERDE T O O NE E L.

twee spaansche soldaaten, eerste soldaat.

w

W eet gy wat, kaïneiaad! wy zyn naby de voorposten , W het woord, dat wy daar even hoorden, washetvyan-. delyk parool.

twee-

Sluiten