Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHAAL

wegrns een

ONGEMEEN VOOR. VAL

van een

STAATSDIENAAR,

Welke handelde als een willekeurig , o p p e r ii o o f d of onaf haaglyk

ARISTOCRAAT.

- Voorheen in Engeland voorgevallen.

Met twaalf daarop tocpasfelyke Plaatjes.

Het gebeurde eens dat een voornnam Engehch Staatsman , zig incogmw begat na een zekere plaats', idleenlyK verzeld met een' Kamerdienaar en een Lyiknegt , en na dat hy zich aldaar 'een paar dagen had opgehouden, met een vermomd Perzoon , (de Eiftone zegt niec van welke Kunne,) begat hy zich legens het vallen van den avond na een Bosch , vermaard wegens twee Struikrovers, Robin en Kleine Jan. Dy wandelde in den beginne op den rydv A 3 weg,

Sluiten