is toegevoegd aan uw favorieten.

De voornaame Nederlandsche almanach. Voor het jaar MDCCLXXXVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 66 )

Op ALMF.LO.

Des Zomers alk 8 dagen in de St. Jaci bftraat.

Op BI LEFELD.

Om de 3 a 4 weeken in de Blomftraatby de Prinfegragt, in de 3 Eentjes.

Op B L O M B E R G,

in *t Graafjchap Lipp**

Alle 3 Maanden, Logeert op de Schans over de Roole-nraat, aan de Molen de Victor.

Op D E V E N T E R.

Dingsdags en Vrydags's avonds, inde Warmütsftraat by ae Haantjehoekfteeg i en in de- Arm He eg.

Op STEENWYK.

Des V-ydags met boornfluiten in de Baatjes-fteeg.

Op T IIIE L,

Alle Vrydag avonden onder de Beurs.

Tiet Generaale Post-Comptoir is op de N. Z. Voorburgwal, agter het Stadhuis; m;i tot gemak der geenen die .verre y n het zelve aiVvOeneu, zyn 'er in.verleid!.