Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 24 )

ven gezegde gelukkige ftad drong deze geest van wederftreeving allengs door. De liefde voor den Vorst begon te verflaauwen; gehoorzaamheid weid met den naam van flaaverny beftempeld ; de vlyt geraakte aan hetkwynen ; de lief. de voor het Vaderland veraartte in eene toomelooze geestdry very, en de Item van den Godsdienst zelfs werd niet meer gehoord. Dat ge»ne

Sluiten