Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2^ BYVOEGSEt.

ZEVENTIENDE EEUW.

ZÏi Leo X. 00 . • iöcx

232 Paulus v. .

233 Gregorius XV. (T) .

234 Urbanus VUL (c) . . \Z\

235 Innocentius X Cd) .

236 Alexander VII. (O . ! ÏSf

237 Ciemens IX. 00 .

238 Ciemens X. . /

239 Innocentius XI. Q) . l6L 24.0 Alexander VIII. (£) . . „elf 241 Innocentius XII. (0 . . 1700

fa) Siegts 25 dagen regeerde Leo X, toen Hy ftierf (ö) Gregorius XV. heeft de Vergadering van de voortplanting des geloofs opgericht.

(cj Urbanus VUL- is de eerde Paus geweest,die het boek van Corneh'us Janfeniusverooordeeld heeft. Hy heeft ook den Brevier en het Martelaarsboek van veel ongereimdbeden gezuiverd.

(d) Deze Paus heefc de vyf Hellingen, uit het bovengemelde boek van Janfenius getrokken, in den zin des Scbryvers als kettersch veroordeeld

(e) Alexander VIL heeft de befiuiten van Urbanus VUL en Innocentius X. regens Janfenius bevestigt, en, om des wegens omtrent de bedienaaren der Kerk gerust te kunnen zyn, het berugre Formulier voorgefchreven.

(f) Ook van dezen Paus zyn de befiuiten zyner voorgangeren in de zaak van Janfenius wederom goedgekeurd en beveiligt.

(g) 56 Ai te toegeeflyke Hellingen zyn te recht door Innocenn'us XL veroordeeld geworden."

(Ji) Met geen minder recht heeft Aiexmder VIII. 3 r

al

Sluiten