Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s

INSTRUCTIE m ORDONNANTIE voor de

Nieuwe Wees-, Cuvateele-, en Onbeheerde Boedels-Kamer.

Zter Colonie Sürinaame,

i^A^«Lle de geenen die deeze ïv^NÉÏ zu^en z^en of hooren lee* WM&W' zen S A LUT : Doen te we-

<^2J& ten. <jat Wy tot j€ 5^

vordering van eene fpoedige en geregelde Orde van zodanige Boedels en Goederen, welke in deezc Colonie onbeheerd zullen koomen t: vallen, en aldus ten gerieve zo wel der goede Ingezeetencnalsder Vreemdelingen, welke by de bekering deezer Boedels, eenig belaiig mogen hebben, nodig geoordeeld hebbende eene nieuwe Wees-5 Curateele- en onbeheerde BoedelsKamer deezer Cokonie op te rechten , met voorkennisfe en onder approbatie van Hun Edele Groot Achtbaare de Heeren Directeuren en Regeerders van dezelve Colonie', hebben goedgevonden voor de voor-: A 2 fchre-

Sluiten