Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii

hun agterweezen nog zullen worden geadmitteerd.

Art. 23.

Een buitenlandfche Crediteur

' binnen de tyd van. een Jaar na dat

net Dictum m cas van pracfercntie en concurrentie zal zyn geprcnuntieert, opkomende , zal gehouden zyn opgaave zyner practenfie te doen, in voegen zulks by Art. 15. is voorgefchreeven, met dat onderfcheid nogthans, dat hy in cas van gefustineerde praeferentie bepaalde; yk zal moeten opgeeven in welke clasfe en boven welke hv Diétum vermelde Crediteuren, hy vermeent by praeferentie te moeten worden geadmitteerd, en zulks gefchied zynde zal hy de volkome-

ne Exniratie van het lanr afwnjr-

ten, en als dan by Itifoteemi des Boedels het zy alleen, het zy mee andere- buitenlandfche Crediteuren te zamen, in gevalle het Diclum ' van praeferentie en concurrentie, by den Hove van civiele Juftitie is gepronuntieert>■% het Kxtract uithec Lastboek, inhoudende de -voorn.

B 5 op-

Sluiten