Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKING op

tv

ie volgt de Mode niet? Haar luider Blinkt helder,bly ft geenzins in 't duifter,

De Kalvrecdryver eert haar glans, Io ronden Hoed en dikken Zwans, Of Haairftaart ? en een aartig Frakje; Uni is zyn geheele Pakje; Hy draagt» en dit is par plaifier Ook Handfnancbettes van Papier Dus ziet mert hem zyn werk befchikken Door met een houten pen te prikken In 't agterft van der Kalvren huid. Maar zie dien Snaak eens, die daar kruit, Dat's meé een Modes Klcêrendraager; i Miffchien een nuchtren Kalfjesflaager. *t Schynt een door hem werdt t'huis gebragt,

Op dat hy 't voor zyn klanten flagt*. ö Mode! welke zotte kuuren, Doet gy niet elk ten fpot begluuren! Gy voert alom de hoogde magt; Uw Wet wordt meer dan Pligt betracht.

Sluiten