Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23Ö de brief aan de filippers.

„ hen (paulus en silas) op; en de Hoofd„ mannen hunne kleederen gefcheurd hebbende , be„ valen ze te geesfelen. En als zij hun veele dagen „ gegeeven hadden , wierpen zij ze in de Gcvan„ genis , en gebooden den Stokwaarder , dat hij ze „ zekerlijk bewaaren zoude ; dewelke , zulk een gebod ontvangen hebbende , hen in den bhmenftcn „ Kerker worp , en verzekerde hunne voeten in den „ dok."

De plaats, uit den Brief aangehaald, is zeer merkwaard^. In geenerlei opftel is mij een voorbeeld van beter geplaatfte zwellinge van ftijl bekend , of het geen de werkingen van een gevoelig en genegen hart' meer naar waarheid vertoont, dan in de aangehaalde woorden wordt voorgefteld (*). De Apostel herinnert den Filippers hunne voorgaande deelgenootfehap met hem aan het lijden van vervolginom den wille van christus. Hij bezweer: hun bij de banden van hun gemeen geloof en van hunne gemeenfchaplijke lijdingen , zijne blijdfehap te vervullen; door de eenheid van hun geloof, en door hunne wederzijdfehc liefde , die blijdfehap te voltoojen , vau welke de blijken, die hij van hunnen ijver cn verknogtheid hadt ondervonden , zijnen boezem hadden doen blaaken. Indien dit de wcezenlijke

uh>

C*) Het oorfpronklijfce is zeer verheven. E< n; av Trance. y«vi« irysu/wtT©* , e, Tlra effH*yw«7UuoiKTifi*oit JrtUj-

Sluiten