Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Dertigste deel, behelzende het vervolg der Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar