is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Dertigste deel, behelzende het vervolg der Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

201

j, menftel te weezen aan zo veele gebre„ ken onderhevig (*). ' Hoe zeer ook de Vryheidsmin in een Volk, en in een vrygebooren Nederlander, hoogst te pryzen zy, en dezelve, niet zelden in deeze dagen verfchynzels deedt gebooren worden, welke de bewonderende goedkeuring van alle waare. Vryheidsvrienden , moeten wegdraagen, deeze vertoonde zich, in eenige gevallen, op eene wyze welke veel eer blaam dan lof verdient. Om eene wettige en heilzaame Gemeenebestregeering daar te hellen, moet niet alleen, den dwangftafvan het overheerfchend Despotismus verbrooken, niet alleen het ondraaglyk bewind eener haatlyke Ariftocratie geweerd, maar Ook de toomloosheid eener onbepaalde en niet wel ingerigte Democratie, te keer gegaan worden, zal dezelve in geene volhaagene Anarchie veranderen.

Maar 't is onze taak niet hier over breeder uit te weiden, 't Aangeftipte dient alleen om tot het Verhaal te komen der voorvallen in ons Gemeenebest, in dit Jaar, by welken men zich deeze weinige aanmerkingen zal herinneren en daai

op vrylyk mogen toepasfen Terwyl

men menigmaal gelegenheden zal ontmoe ten om het zeggen van plato, met leedweezen, maar al te gegrond te vinden;

„ By-

(*) Prifstlet Etfay »n the first principe!, ef Gouvernement &t. Lond. 1771. p. 24. 25.

N 5

XVI.

boek.