Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFREE L der tien Catholique

pen; meer dan '30,000 werklieden wierden er toe gebruikt ; op 't eind van ieder hoofd had men eene houten battery, gegrond op gezonken fchepen met Henen; de eene wierd het Groene Kafieel, en de andere dat van Goede Hoop genoemd: ter zyde van elke battery had men twee vestingen van fteen ; de aamnerklykfte, de Rysbank genoemd, lag 200 fchreden van 't zuider hoofd , van waar er eene houten brug naar toe liep ; de muuren waren omtrent 80 voeten dik; men konde er wel 6000 man in plaatfen: in de midden van de Place d'Armes was een fchone regenbak, en agteruit had men uitmuntende cafernen : de capel was zeer fraay: alles diende om de grootschheid van lodewyk den XIV. aan den dag te leggen. Agter deze vesting lag 't Kafteel, door karel den V. gebouwd, dog door vauban veel vergroot: verfcheidene duinen wierden g'ellegt, om er nieuwe werken aanteleggen ; aan de landzyde was de ftad niet minder fterk; dan by den vrede van Utrecht wierd bedongen dat alles geflegt moest worden. Intusfchen heeft de herfleller der Franfchc Vryheid, na den laatften vrede, het dok doen voltooijen, waar aan vauban reeds begonnen was , zo dat er wel 30 oorlogschepen in kunnen liggen. De wallen zyn met zware arduinftenen opgezet, en van plaats tot plaats heeft men er 12 ponders , nog zo goed als nieuw, (dog daar alles metaal is, niet gebruikt wordende,) op den kant ingezet , om de fchepen aan vast te leggen: 't dok is met een aanzicnlyk gebouw, tot berging der tuigage, van drie kanten omiingd.

Dit

Sluiten