is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken, raakende den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indie en den handel op dezelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IJ4 IETS DAT TOT VOORDEEL

akeligen invloed dat op de onderfcheidene takken van Koophandel, en de algemeenene Zeevaart, die de Ingezetenen van de Republicq thans dryven, zoude moeten wezen.

Want, om dat de Comp., by voorbeeld, groote Schepen moet bouwen, kan men meer Schepen na, Noorwegen en de Ooft Zee zenden, om hout, hennip, pik, teer, maften en yzer te haaien.

Om de uitgeftrektheid en het gewicht van die en andere Articulen te doen opmerken, die tot de Schepen, (XXXIX.) en het equipeeren van dien, behooren, zo zal ik hier laaten volgen, wat gemeeniyk 's Jaars by de Kamer Amfterdam alleen word uitgcgeeven; als (14),

Aan Eikenhout 253000 Gis.

Hout divers 60000 -—

Fultagiën 86000 —■

Ongeldcn Equipagiën . . 84000 —

, op de Retouren 31100 —

Arbeidsloonen .... 550000 —

Boter 50000 —'

Chirurgyns behoeftens . . 9500 — Behoeftens voor 't Scheepsvolk 3°50° —

Brood 62000 —

Cajuits behoeftens . . 5000 —

Di-

(14) Dit loopt over de vier Jaaren van 1764 i 1767.