Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 233

aan de Wapenhandel oefenende Landlieden. Befchikking aldaar omtrent de Roomfchen, in Krygs- en andere Bedieningen. In Hoorn geene Wapenoefening. Hoe men daar met de Aanbevelingen des Stadhouders handelde. *t Voorgevallene te Edam, omtrent de Aanpry zingen des Stadhouders. Wat te Purperende omtrent de Magifraatsbefelling gefchiedde. Wapenhandel daar begunjiigd. Befchikking te Enkhuizen op den Wapenhandel gemaakt. Een Wapenhandelend Genootfchap te Weesp goedgekeurd. Wapenhandel in 'sGravenhaage. Voorzorgen a£> daar op den achtften Maart gedraagen, Zyne Hoogheid bedankt voor eene Bezending uit hun Hoog Mogenden ter Gelukwenfching, Speelreisje van C a a t M o s s e e na 'sGravenhaage. Aangerigte heweegingen in de Hofplaats. Afkondiging van Staaten van Holland tegen Oproer en Leuzen. Hoe men daar tegen aanging. In Zeeland begon de Wapenoefening door te breeken. De Dichter Bellamy te Vlisfingen vereerd.

zelfde Vaderlandfche Gewesten, waar in wy voorheen het Misnoegen zagen heerfchen; waar in Maatregelen en Beiluiten, tot weering van 't zelve, genomen werden; waar in de Wapenhandel doordrong, en het Oproer de fchroomlykfte tooneelen aanrigtte, moeten wy wederom doorwandelen, en het merkwaar digfte, ten deezen opzigte, aantekenen.

P 5 Had-

XXII.

boek»

1784-

Stoffevan dit Boek.

Sluiten